Vijayanand

Category:
Relased: December 9, 2022 8.4 2h 39min 1080p array(0) { }

Directed by Rishika Sharma

Written by Sanjay Upadhyay

Cast Nihal Rajput (Vijay Sankeshwar). Prakash Belawadi (RR). Bharat Bopanna (Anand Sankeshwar). Archana Kottige (Vani Sankeshwar). Anish Kuruvilla (AJ). Anant Nag. Siri Prahlad (Lalitha Sankeshwar). Vinaya Prasad (Chandramma). V. Ravichandran (Ganesh).

Language Kannada

Production VRL Film Productions.